.hk Top Level Domain (TLD) Hong Kong Asia Hong Kong

.hk

Top Level Domain of Hong Kong TLD: Country-Specific Domain

Country specific Internet domains for Hong Kong end with .hk , see corresponding domains for example www.example.hk

ISO 3166-1 Country Code

Hong Kong

HK

Alpha-2

HKG

Alpha-3

Online map Hong Kong

Hong Kong

Photos Hong Kong Snapshots

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong

慈 山 寺,香港 -Tsz Shan Monastery, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

慈 山 寺,香港 -Tsz Shan Monastery, Hong Kong

慈 山 寺,香港 -Tsz Shan Monastery, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

慈 山 寺,香港 -Tsz Shan Monastery, Hong Kong

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

Sam Mun Tsai, 三门仔,香港, Hong Kong

Hong Kong , 香港
© cattan2011, flickr.com

Hong Kong , 香港

Typhoon Mangkhut, nature disaster, Tai Po, Hong Kong
© cattan2011, flickr.com

Typhoon Mangkhut, nature disaster, Tai Po, Hong Kong

Lohas Park, Hong Kong, 香港
© cattan2011, flickr.com

Lohas Park, Hong Kong, 香港

Surrounding countries Which countries are in the near of Hong Kong e.g. for travel or flights

approx. 1680 km

China
Top Level Domain (TLD)

approx. 2316 km

Palau
Top Level Domain (TLD)

approx. 2457 km

Japan
Top Level Domain (TLD)

approx. 2488 km

Nepal
Top Level Domain (TLD)