Länder: O

Land ISO 3166
ALPHA-2
ISO 3166
ALPHA-3
Top-Level-
Domain

Österreich

AT AUT .at

Oman

OM OMN .om

Osttimor

TL TLS .tl